Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Logo ESS V 2014 2020 slo 1MIZS logo

 

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije.

Projekt zaposlenim omogoča brezplačen izredni študij na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana v višješolskih strokovnih programih Gostinstvo in turizem in Živilstvo in prehrana že v študijskem letu 2018/2019. Prve prijave z dokazili so bile možne do 20. septembra 2018. Nekaj prostih mest je še na voljo, zato smo rok prijave podaljšali do 4. oktobra 2018. Za vse informacije ter pogoje vpisa izpolnite informativno prijavo na povezavi Informativna prijava. Na vaš e-naslov vam bomo poslali vsa pojasnila in obrazce za vpis.

Cilj projekta Munera3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

V brezplačni višješolski študijski program se lahko vpišete:
- če ste v rednem delovnem razmerju;
- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002);
- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

V primeru večjega števila prijav (omejitve vpisa), bodo upoštevana naslednja merila za izbor:
Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:
- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter
- ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (npr. 1. in 2. letnik PTI izobraževanja).

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:
- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter
- ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih
območjih) in matematike ali tujega jezika.