Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

logo 4 konference transparant 480x125

19. – 20. oktober 2017

v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana, Slovenija.

Obveščamo vas, da smo zaradi novih prošenj za sodelovanje na 4. mednarodni konferenci »Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju«, podaljšali rok za prijavo in hkrati oddajo referatov najkasneje do 20. 8. 2017 in to je končni rok. Vabimo vas ali vaše sodelavce, da s svojimi strokovnimi referati sodelujete na konferenci.

Na spletni povezavi konference http://www.bickonferenca.si/sl/konferenca/ najdete vse informacije o sekcijah konference, navodila za pripravo in oddajo referata ter kotizacijah.  Lepo prosimo, da pri pripravi referata upoštevate navodila, ki so objavljena tu http://www.bickonferenca.si/sl/predavatelji/navodila-avtorjem/

Več informacij: Nataša Rakar, natasa.rakar@bic-lj.si 01 28 07 621 ali 01 28 07 603.

Vabljeni!

TEME POSAMEZNIH SEKCIJ:

Sekcija I. ŽIVILSTVO IN PREHRANA:

Trendi v živilstvu in prehrani
Prehrana in zdravje
Kakovost živil
Inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v živilstvu in prehrani
Trajnostni razvoj in varovanje okolja
Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v živilstvu in prehrani


Sekcija II. GOSTINSTVO IN TURIZEM:

Trendi v gostinstvu in turizmu
Kakovost, inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v gostinstvu in turizmu
Dediščina (snovna, nesnovna) v gostinstvu in turizmu
Varnost v gostinstvu in turizmu
Informacijsko-komunikacijska tehnologija v gostinstvu in turizmu
Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v gostinstvu in turizmu


Sekcija III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju
Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami
Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom
Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv
Inovativna učna okolja v informacijski družbi
Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru