Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

oktober 20165. oktobra praznujemo svetovni dan učiteljic in učiteljev. Praznik predstavlja priložnost za priznanje vzgojiteljem in učiteljem njihove bistvene in ključne vloge, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju vsake družbe. Na BIC Ljubljana je zaposlenih skoraj 100 učiteljic, učiteljev, predavateljic in predavateljev, ki vestno skrbijo za kakovostno izobraževanje naših dijakov, študentov in odraslih udeležencev. Ponosni smo, da so del našega kolektiva. 

 Svetovni dan učiteljev smo prvič praznovali leta 1994 ter s tem obeležili sprejem Priporočil o položaju učiteljev (.PDF) leta 1966 na posebni medvladni konferenci v Parizu v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela. Letos torej obeležujemo že pol stoletja od sprejema omenjenih priporočil, ki so jasno določila pravice in dolžnosti učiteljev, govorijo pa tudi o položaju, ki bi ga glede na zahtevnost dela učitelji morali imeti v družbi, ter o odgovornosti posameznih vlad, ki bi morale učiteljem in njihovim organizacijam omogočiti sodelovanje pri odločanju o pomembnih vprašanjih, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom. Ko so torej vlade leta 1966 sprejele ta priporočila, so s tem enoglasno potrdile tudi to, kako pomembno za vsako družbo je, da ima usposobljene, kakovostne in motivirane učitelje. Dobrih trideset let kasneje (1997) so bila sprejeta tudi Unescova Priporočila o položaju visokošolskih učiteljev (.PDF) in s svetovnim dnem učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka. (Vir).