Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

DSC 1931_1_1Po šestih letih intenzivnega dela se je zaključil vseslovenski projekt Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih in strokovnih gimnazijah. Zaključna konferenca Konzorcija strokovnih gimnazij je potekala 30. 9. in 1. 10. 2014 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. V projekt je bilo vključenih 32 strokovnih gimnazij (tehniške, ekonomske in umetniške) iz vse Slovenije.

Na BIC Ljubljana, v Gimnaziji in veterinarski šoli, smo v teh letih zasnovali dva projekta. Prvega smo naslovili Razvijanje strokovne pismenosti v slovenščini in angleščini. Pomembno izhodišče pri pripravi projekta in aktivnosti znotraj tega je bila priprava dijakov na to, da znajo v četrtem letniku napisati strokovno ustrezno in jezikovno pravilno besedilo (protokol) v slovenščini in (diskusijo) v angleščini ter so ga sposobni suvereno ustno predstaviti pred zbranim poslušalstvom.

V drugem projektu smo se lotili načrtovanja in izvedbe medpredmetnega razrednega tabora, pri čemer nam je bilo najpomembnejše razvijanje socialne kompetence in timsko delo tako učiteljev kot dijakov. Pridobivanje veščin za uspešno timsko delo je pomembno v hitro spreminjajočem se svetu in spretnosti socialne kompetence pomenijo med drugim tudi sposobnost učinkovitega oblikovanja odnosov z drugimi ter izkazovanja solidarnosti.

Konferenca je bila namenjena prikazu skupnega dela, rezultatov projekta in razmisleku, kako si delo Konzorcija strokovnih gimnazij predstavljamo v perspektivi 2014–2020.